Projektai

  Sveiki atvykę į Reklamos spektrą.  Ateitis

  Klientų savitarnos sukūrimas siekiant padidinti įmonės pajamų augimą

  Informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti pajamų augimą, projekto Nr. 13.1.1-LVPA-K- 860-01-0594

  Projekto biudžetas – 67.000 Eur

  Finansuojama dalis – 50.000 Eur

  Projekto trukmė – 12 mėnesių.

  UAB „Paslaugų spektras“ įmonė yra įsteigta prieš daugiau kaip 15 metų. Šio projekto metu yra poreikis sukurti svetainę, kuri leistų įmonei UAB „Paslaugų spektras“ prekiauti savo pačių sukurta programine įranga, kuri skirta reklaminiams ekranams valdyti, kai klientas perka įrangą savo reklamai valdyti trečiųjų šalių ar savo ekranuose. Svetainė turėtų klientų savitarnos funkcionalumą, leidžiantį pateikti užklausas dėl paslaugos gavimo ar konsultacijos (programinės įrangos įsigijimo ir mokymų), bei sumokėti už gaunamas paslaugas nuotoliniu būdu.

  Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.


  Ateitis

  UAB "PASLAUGŲ SPEKTRAS" pradėjo įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų finansuojamą projektą „UAB "Paslaugų spektras" paslaugų dizaino sprendimų sukūrimas 03.3.1-LVPA-K-838-02-0158.

  Projekto biudžetas: 27.450,00 Eur, iš jų ES dalis: 16.470,00 Eur.
  Veiklų įgyvendinimo pradžia: 2020-09-02.
  Numatoma veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2022-03-02.

  Projekto tikslas - UAB „Paslaugų spektras“ paslaugos dizaino sprendimo sukūrimas, siekiant padidinti paslaugų patrauklumą, paklausą bei padidinti įmonės produktyvumą. Projekto uždavinys - UAB „Paslaugų spektras“ teikiamų paslaugų patrauklumo gerinimas, sukuriant originalius paslaugų dizaino sprendimus. Diegiant originalius dizaino sprendimus paslaugų srityje, pasitelkiant meninę, vizualinę raišką - sukurti paslaugų teikimo schemą. Ši schema turės didelį inovacinį poveikį paslaugos suteikimo etapuose. Šioje schemoje bus identifikuojami pagrindiniai paslaugų teikimo žingsniai: darbai, kuriuos privalo atlikti klientas iki paslaugų teikimo, aiškūs ir nedviprasmiški žingsniai - etapai paslaugų teikimo metu, komunikacijos kanalai, nauda ir kiti kriterijai.  Ateitis

  UAB „Paslaugų spektras“ įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą UAB „Paslaugų spektras“ paslaugų eksporto plėtra“. Bendra projekto vertė – 94.984,00 Eur. iš kurių 45.000,00 Eur. sudaro Europos regioninės plėtros fondo lėšos.

  Investicijos projekto įgyvendinimui suteikta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.

  UAB „Paslaugų spektras“ veikla apima akmens pjaustymo, tašymo ir apdailinimo paslaugas. Įmonės klientai apima tiek fizinius, tiek juridinius asmenis. UAB „Paslaugų spektras“ siekdama efektyvinti užsakymų vykdymą, nuolatos investuoja į naujausias technologijas ir inovacijas bei jų kūrimą.

  Įmonė projektu siekia diferencijuoti įmonės pajamas, jas padidinti, sukurti naujų darbo vietų, išplečiant eksporto rinkas, siūlant savo paslaugas užsienio šalims. Planuojama, kad dalyvavimas tarptautinėse su statybos paslaugomis susijusiose parodose padės susirasti potencialių užsakovų bei partnerių užsienio šalyse, kurie įvertins ne tik mažesnes darbo jėgos sąnaudas, bet ir UAB „Paslaugų spektras“ darbuotojų kompetencijas, turimą ilgametę patirtį dirbant tiek Lietuvos, tiek užsienio rinkose. Šiuo metu įmonė savo paslaugas jau eksportuoja, tačiau siekia geriau išnaudoti turimą potencialą, todėl ketina išplėsti eksportą dalyvaudama parodose. Susidomėjimas iš užsienio šalių jau pastebimas. Parodos pasirinktos dėl savo mąsto ir plačiai apimamo dalyvių bei lankytojų spektro. Išskiriama pagrindinė eksporto kryptis - didžiulį vystymąsį statybos sektoriuje turinčios šalys (JAE, Turkija, Ukraina) bei informacinių technologijų parodos kur bendrovė siūlys savo sukurtą IT produktą (ekranų valdymo sistema). Numatytose šalyse vyksta ir ateityje numatomas intensyvus statybos sektoriaus augimas, todėl matomas didelis potencialas šiose rinkose teikti statybos paslaugas. Laiku užmezgus reikiamus kontaktus šiose rinkose galima tikėtis užsiimti ženklią rinkos dalį. Įmonė neturi galimybių projekto įgyvendinti nuosavomis lėšomis, todėl reikalingas išorinis paramos šaltinis, nes yra neišnaudojama galimybė vykdyti eksporto plėtrą.

  Projekto tikslas - užtikrinti naujų eksporto rinkų atsiradimą, taip prisidedant prie įmonės rinkų bei rizikų diversifikacijos, apyvartos, eksporto, konkurencingumo didėjimo bei bendro Lietuvos eksporto apimčių augimo. Įmonė skaičiuoja, kad projekto pagalba, įmonės eksporto vertės augimas akumuliuotai per 3 metus po projekto sudarys virš 607980 eur. Projektas prisidės prie Lietuvos eksporto 2014-2020 m. gairių, 21.1 punkto – „Siekiant koncentruoti ribotus finansinius ir kitus valstybės resursus, nustatytinos šios didžiausią eksporto potencialą turinčios Lietuvos Respublikos tikslinės eksporto rinkos: Ukraina, Jungtiniai Arabų Emyratai, Turkija.