Paslaugų dizaino sprendimų sukūrimas

  Ateitis

  UAB „Paslaugų spektras" pradėjo įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų finansuojamą projektą.

  UAB „Paslaugų spektras" pradėjo įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų finansuojamą projektą „UAB "Paslaugų spektras" paslaugų dizaino sprendimų sukūrimas“ Nr. 03.3.1-LVPA-K-838-02-0158.

  Projekto biudžetas: 27 450 Eur, iš jų ES dalis: 16 470 Eur.
  Veiklų įgyvendinimo pradžia: 2019 m. rugsėjo 02 d.
  Numatoma veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2021 m. rugsėjo 02 d.

  Projekto tikslas - didinti UAB „Paslaugų spektras" paslaugų patrauklumą rinkoje. Projekto uždavinys - užtikrinti UAB "Paslaugų spektras" dizaino sprendimus. Diegiant originalius dizaino sprendimus paslaugų srityje, pasitelkiant meninę, vizualinę raišką - sukurti paslaugų teikimo schemą. Tikimasi, kad ši schema turėtų didelį inovacinį poveikį paslaugos suteikimo etapuose. Šioje schemoje būtų identifikuojami pagrindiniai paslaugų teikimo žingsniai: darbai, kuriuos privalo atlikti klientas iki paslaugų teikimo, aiškūs ir nedviprasmiški žingsniai - etapai paslaugų teikimo metu, komunikacijos kanalai, nauda ir kt. kriterijai.